معماری
خانه / بایگانی برچسب: فردوسی‎

بایگانی برچسب: فردوسی‎

کجا آن بزرگان با تاج و تخت

کجا آن بزرگان با تاج و تخت

کجا آن بزرگان با تاج و تخت شاعر: فردوسی‎ کجا آن بزرگان با تاج و تخت کجا آن سواران پیروزبخت کجا آن خردمندِ گندآوران کجا آن سرافراز و جنگی‌سران کجا آن گزیده نیاکان ما کجا آن دلیران و پاکان ما کجا آن شبستان و رامشگران کجا آن بر و بارگاه …

ادامه نوشته »